Få koll på företagets digitala kampanjer

I större företag kan det vara svårt eller till och med omöjligt att hålla koll på alla digitala kampanjer som skickas ut. Därför har vi tagit fram eGenerator Plus - en unik lösning för större företag som behöver skräddarsy sin digitala kommunikation.

eGenerator Plus hjälper dig att få kontroll över vilka kommunikationer som distribueras från ditt företag. Med smarta kopplingar mellan länder och avdelningar kommer du snabbt få en samlad bild över all kommunikation och kan på så sätt öka din försäljning och förbättra dina kundrelationer i alla led. I verktyget är allt mätbart och du kan följa all statistik i realtid på toppkontonivå - så att du enkelt kan räkna hem investeringen.

Vad är unikt med eGenerator Plus?

  • Toppkontot får kontroll på vad som skickas ut
  • Alla avdelningar/länder kan dela kampanjer med varandra
  • En plattform för företag med internationella verksamheter, dotterbolag, franchisetagare eller återförsäljare
  • Få kontroll över bolagets gemensamma databas och statistik
  • Förenklar för de lokala marknadsavdelningarna och återförsäljarna
  • Säkerställ att kommunikationen från varumärket är presenterad på ett enhetligt sätt, oavsett avsändare
  • Skapa översikt över den kommunikation som distribueras digitalt
  • Lätt att implementera i internationella verksamheter
  • eGenerator Plus finns på svenska, engelska, spanska, tyska, holländska, franska och portugisiska
eGenerator Plus

Varför eGenerator Plus?

eGenerator Plus ger dig en inte bara värdefull helhetsbild av vilka dina kunder är och vad de gör utan du får även en 360-graders vy på den kommunikation som skickas till kunderna. Du kan känna dig trygg att all kommunikation som skickas till kunden är enligt eran grafiska profil.

Seco Tools är en av världens största tillverkare av skärande verktyg. Med anläggningar och representation i över 60 länder och över 5 000 anställda fanns en kommunikativ utmaning i att likrikta Seco Tools kommunikation världen över och skapa kontroll över koncernens digitala kommunikation.

Lösningen

Med hjälp av eGenerator Plus har Secos centrala marknadskonto kopplats samman med lokala landskonton. Den centrala marknadsorganisationen kan på så sätt dela med sig av färdigbyggda mallar och bildmaterial som är låsta i form av typsnitt, logotyper och färger direkt i eGenerator. Statistik från landskontonas utskick återkopplas till det centrala kontot i realtid.

"Användning av eGenerator Plus har resulterat att vi skapat kontroll över koncernens e-postmarknadsföring och vi säkerställer att all kommunikation följer koncernens grafiska guidelines och att den är personlig. Tack vare eGenerator Plus kan vi komma närmre kunden."

Seco Tools

Christian Eriksson, Digital Marketing

eGenerator API

eGenerators API hjälper dig att synkronisera din kundbas, CMS, CRM eller e-handel. Din kundbas kommer automatiskt uppdateras och du slipper importera och uppdatera listor manuellt. Våra duktiga konsulter hjälper dig att genomföra, testa och kvalitetssäkra installationen.

Vill du få koll företagets digitala kampanjer?

Kontakta oss berättar vi mer