Om cookies på denna webbplats

Den här webbplatsen använder cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare. Cookies kan lagra information som är värdefull att spara mellan dina besök på webbplatsen. Vi använder cookies för webbanalys i syfte att förstå hur webbplatsen används av besökare för att skapa en så användbar webbplats som möjligt.

Vi följer inte hur enskilda personer använder webbplatsen. Därför lagras inga personuppgifter (namn, e-post, IP-adresser eller liknande) i våra cookies.

Webbplatsen använder Google Analytics som webbanalysverktyg.

De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:

  • Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången
  • Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast
  • Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
  • Antal gånger som du besökt webbplatsen
  • Ett unikt ID för din webbläsare
  • Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Cookies från andra webbplatser

Eftersom vi använder tjänster från Facebook, Google Plus och LinkedIn kan även cookies från dessa företag läsas och skrivas till din webbläsare när du besöker vår webbplats. Dessa cookies är så kallade tredjepartscookies.

Så förhindrar du att cookies lagras

Om du inte vill att den här webbplatsen ska lagras cookies i din webbläsare kan du undvika det på olika sätt:

  • Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare
  • Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas
  • Du kan ladda ner en plugin till din webbläsare som gör att Google Analytics, inte på någon webbplats du besöker, kommer att skriva cookies till din webbläsare eller spåra hur du använder webbplatsen

Kontakt vid frågor

Har du frågor om hur webbplatsen hanterar cookies ber vi dig ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.

Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn hjälper dig att fatta beslut angående din relation med oss. I den här policyn förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi använder dem till. Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant.

Relation & Brand är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på egenerator.se. Genom ditt besök och användningen av tjänsterna som tillhandahålls via vår webbplats samtycker du till innehållet i denna policy och till att Relation & Brand behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Information vi samlar in

Relation & Brand behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, ansöker om anställning eller om du vill få information från oss.

Personuppgifter som vi behandlar

När du anmäler dig till Relation & Brands seminarium eller nyhetsbrev via hemsidan, per telefon eller brev inleder vi en kundrelation. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera kundförhållandet dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

När företrädare för ett företag gör anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och deras adress, telefonnummer, e-postadress, mobilnummer, ip-nummer, user agent och tidpunkten för användandet. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Relation & Brands tjänsteutbud. När du skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.

Relation & Brand har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid beställningar av Relation & Brands tjänster och produkter kan den information som registreras komma att lämnas ut till företag utanför Relation & Brand, detta för att administrera deltagandet i ett seminarium eller för att utföra beställningen. Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Relation & Brands tjänste- och produktutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Relation & Brand samarbetar med.

E-post & mobil

När som helst efter att du har accepterat att ta emot erbjudanden eller information från Relation & Brand kan du avanmäla ditt intresse. I alla nyhetsbrev och SMS som du får från Relation & Brand finns en tydlig hänvisning till hur du enkelt tackar nej till fler utskick från oss.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Relation & Brand. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande eller önskar bli raderad kan du vända dig till Relation & Brand och skriftligen begära ändring eller radering.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, nyhetsbrevsprenumeration, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer. För att kunna informera om seminarieanmälningar hos Relation & Brand behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i två år efter att kundrelationen upphört. Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i sju år.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Det finns inga tekniska system som är helt skyddade från intrång. Relation & Brand har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakta oss

Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår Integritetspolicy eller behandling av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss på support@egenerator.se, info@relationbrand.com eller tel +46 8 586 111 00